Finansal Yönetim Eğitimi

Finansal Yönetim Eğitimi

AMAÇ: Bu eğitim; finansal yönetim ve finans matematiği ışığında, finans yöneticisinin amacı (değer maksimizasyonu) ve görevleri olan finansal analiz, finansal planlama ve denetim, fonların sağlanması, fonların yatırımı ve özel finansal sorunların çözümü konusunda bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda paranın zaman değerli olarak da bilinen, finans ma...

Daha fazla oku

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Eğitimi

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Eğitimi

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir huşu olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işlemelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşulu ile karar mekanizması işletme personeli tar...

Daha fazla oku

Paramı Nasıl Yönetmeliyim?

Paramı Nasıl Yönetmeliyim?

Amaç: Kazançlarımızı yönetmeyi planlı ve programlı olarak harcama yapma planlarını hayatımıza kazandırmak,  finansal konularda geleceğimizi yönetebilmek amaçlanmıştır.Eğitim İçeriği:Temel Finansal Okuryazarlık PrensipleriKişisel Finans Yönetimi Harcama Kaydı Tutma Birikimler Yatırımlar Borçlar Finansal Hizmet S...

Daha fazla oku

Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Eğitimi

Müşterilerinizle sağlıklı iletişim kurmanın ve elinizde tutmanın eğitimi: Müşteri İlişkileri Yönetimi. Bu eğitim ile işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Müşteri İlişkileri Yönetimi günümüz rekabet koşullarında önemini ortaya koyan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Müşteri...

Daha fazla oku

Stratejik Planlama

Amaç: Stratejik Planlama, işletmelerin gerek bugünkü ve gerekse gelecekteki başarılarına odaklanmaları için planlama, uygulama ve değerlendirme konularını bir arada yürüttüğü; politika planı, sürekli gelişim planı ve kurumsal etkinlik gibi konuların entegre edildiği yönetim tarzıdır. Bu eğitimde derneğimizin anlayışıyla stratejik planların...

Daha fazla oku

Hedeflerle Yönetim (HoshinKanri)

Amaç: “Yönetimin pusulası”, “pusulaya göre yönetim” anlamlarına gelen HoshinKanri, önde gelen başarılı Japon şirketlerinin uzun yıllardır etkin şekilde kullandığı Hedeflerle Yönetim sistemidir. Batıdaki “policy deployment” çalışmalarına karşılık gelen bu yönetim tekniğinde, şirketin (uzun vadeli) stratejik planına uygun olarak belirlenen (kısa...

Daha fazla oku

Finansta Yalın Yönetim

Amaç: Derneğimiz tarafından geliştirilen, İnsana Saygı ve Sürekli Gelişim anlayışı içerisinde israfların ortadan kaldırılarak kalitenin iyileştirildiği, maliyetlerin düşürüldüğü, teslimat sürelerinin kısaldığı, iş kazalarının azaldığı ve çalışan memnuniyetinin arttığı başarılı ve rekabetçi işletmelerin, üretken ve mutlu bir toplumun yaratılmas...

Daha fazla oku

Finansta Yalın Teknikler

Amaç: İnsana Saygı ve Sürekli Gelişim anlayışı içerisinde israfların ortadan kaldırılarak kalitenin iyileştirildiği, maliyetlerin düşürüldüğü, teslimat sürelerinin kısaldığı, iş kazalarının azaldığı ve çalışan memnuniyetinin arttığı başarılı ve rekabetçi işletmelerin, üretken ve mutlu bir toplumun yaratılmasını sağlayan Yalın Yönetim felsefesi...

Daha fazla oku

Problem Çözme Teknikleri

Amaç: Başarısının arkasında yatan en önemli etkenlerden birisi de çalışanlarının problem çözme yetkinliğidir. Tüm çalışanları üretim ve iş süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin oluşumunu önlemek, gerçekleşen problemlerinde bir daha tekrarını engellemek için tüm gayretleriyle çaba sarf ederler ve karşı önlemler geliştirirler. Proble...

Daha fazla oku

İsraf–Kayıp Analiz

Amaç: İsraf, kaynak tüketmesine rağmen müşterinin talebine hiçbir katkıda bulunmayan, ürüne değer katmayan, maliyet ve zaman ekleyen faaliyet olarak tanımlanır. İsraflar, yalın dönüşüm çalışması yapılmayan şirketlerin tüm süreçlerinde görülür. Ürünün maliyetini artırmasına rağmen israfların bedeli müşteriye yansıtılamaz. Bu nedenle israflar...

Daha fazla oku

KAİZEN (Üretim)

Amaç: Kaizen, Japonca ’da “daha iyiye doğru değişim” anlamına gelir. Üretim süreçlerinin her kademesinde israf ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak, mevcut durumu geliştirmek, iyileştirme yapmaktır. Her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için işyerinde, evde ve sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek, gelişmektir. Bu eğitimde Kai...

Daha fazla oku

Ür-Ge Proje Yönetimi O-Obeya

Amaç: Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Sunumu sürecini tam zamanında tamamlayarak, yeni ürünleri %30 – 50 gibi daha kısa zamanda müşterinin istediği tam kalite ve maliyette başarı ile pazara sunulmasında uygulanan en önemli yönetim yaklaşımının “O-Obeya” olduğu ifade edilmektedir. “O-Obeya”, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Sunumu alanında çalı...

Daha fazla oku

Şirket Değerleme Eğitimleri

 Eğitimin Amacı: Şirket değerleme, bir şirketin mevcut şekli ile el değiştirilmesi durumunda ne kadarlık bir fiyata bu işlemin gerçekleşebileceğini tespit etmek amacıyla yapılır. Şirket değeri, bir şirketin el değiştirmesinde baz alınacak fiyat olmasının yanında aynı zamanda şirketin tüm varlık ve faaliyetlerinin barındıran bir mekanizmad...

Daha fazla oku

Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi

Eğitimin Amacı: İşletmelerin kullandığı her türlü kaynağın bir maliyeti vardır. Sermaye maliyeti veya Fon Kaynak maliyeti kullanılan veya kullanılması düşünülen her türlü finansman kaynağının ağırlıklı ortalama maliyetidir. Yeni yatırımlar projelerin değerlendirilmesinde iskonto oranı olarak sermaye maliyeti kullanılmaktadır. Sermayenin yapısı...

Daha fazla oku

1 - 14 of ( 14 ) kayıt