Sağlık Hukuku Eğitimi

Sağlık Hukuku Eğitimi

Amaç: Hekimler ile birlikte hastaların da sahip oldukları hakları bilmeleri ve bu konuda bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Tıp dünyasının gelişim kaydetmesi ve hekimlerin kendi alanında uzmanlaşabilmesi için bu hukuk biriminin de katkısı olacaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da bilinçli hareket etmek ve tarafların sahip oldukları hakla...

Daha fazla oku

Hasta ve Yaşlı Bakımı

Hasta ve Yaşlı Bakımı

Günümüz teknolojilerinden yararlanarak yaşlı ve hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde bakım işlemlerinin yapılması, temizlik işlemlerin yerine getirebilmesi, hastamızın ya da yaşlımızın tek başına yapamayacağı zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amaçlanmıştır. Eğitimin İçeriği:   Hasta Taburculuk Süreci ve Çeşitleri&nbsp...

Daha fazla oku

Sağlık Kurumlarında Kalite

Sağlık Kurumlarında Kalite

Bir sağlık kurumundaki tüm faaliyetlerin, sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesi ve tüm çalışanların takım çalışması yaparak kendi ve müşterilerinin beklentilerinin karşılanmasını/ aşılmasını sağlayan katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Mükemmellik ise; Müşteri ve çalışan memnuniyetinin önemi anlatılmaya ve kurumlara verilmeye çalışı...

Daha fazla oku

Hasta Kayıt Kabul ve Eğitim Programları

Hastanelerde, muayenehanelerde, sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde  çalışmakta bulunan hasta kabul işlemleri görevlilerinin çalışmaya devam edebilmeleri için veya bu iş yerlerinde işe başlayacak olan görevlilerin çalışabilmeleri için zorunlu tutulan bir eğitim programıdır.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %1...

Daha fazla oku

Çocuk Gelişimi Eğitim Programı

Çocuk Gelişimi ve Eğitim programı kamu ya da özel kurumlarda görev olacak personelin mesleki bilgi ve tecrübeyi kazandırma amacıyla hazırlanmıştır.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İmzalı Gerçek SertifikaWeb, Tablet ve Cep telefonu erişimiKredi Kartına Taksit İmkan...

Daha fazla oku

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun ba...

Daha fazla oku

Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Bu sertifikalı eğitim programının amacı, akut olarak ortaya çıkan fiziksel ya da psikolojik sorunları olan bireylerin bakımından sorumlu, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hemşireler yetiştirmektir.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhti...

Daha fazla oku

Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

Ameliyathanelerde çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hemşireler yetiştirmektir.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İmzalı Gerçek SertifikaWeb, Tablet ve Cep telefonu erişimiKredi Kartına Taksit...

Daha fazla oku

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Eğitimin amacı hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hemşireler yetiştirmektir.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İmzalı Gerçek SertifikaWeb, Tablet ve Cep telefonu erişimiKredi Kartına Taksit İmkanıEği...

Daha fazla oku

Onkoloji Hemşireliği Sertifika Programı

Bu sertifikalı eğitim programının amacı, toplumun diyabet konusunda bilinçlendirilmesinde, sağlıklı bireylerin diyabetten korunmasında, her yaş grubundaki diyabetli bireylerin tanılanması, eğitimi, tedavisi, bakımı, izlenmesi, yönlendirilmesi hizmetlerini yürütecek ve danışmanlık yapacak yetkin hemşireler yetiştirmektir.Eğitimin ÖzellikleriEğit...

Daha fazla oku

Evde Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Evde bakım gereksinimi olan hastaya ihtiyacı olan tedavi, bakım ve rehabilitasyonun ev ortamında başlatılmasını, sürdürülmesini ve takibini sağlama yetkinliğine sahip evde sağlık hemşiresi yetiştirmektir.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İmzalı Gerçek SertifikaWe...

Daha fazla oku

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Palyatif bakım alan hastalara en iyi bakımı sunmak üzere, hemşirelerin palyatif bakım konusundaki farkındalıklarını artırmak, kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İmzalı Gerçek Ser...

Daha fazla oku

Nütrisyon Hemşireliği Sertifika Programı

Amacı klinik nütrisyon ihtiyacı olan hastaya multidisipliner yaklaşım ile etkili ve güvenli tedavinin başlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasını sağlayacak hemşirelere görevlerinin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmaktır.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İ...

Daha fazla oku

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Bu eğitim programının amacı, fekal ve/veya üriner diversiyon açılan, fistül, drenaj tüpü, beslenme tüpü bulunan, kronik yarası olan bireylerin bakımından sorumlu, yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hemşireler yetiştirmektir.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İmza...

Daha fazla oku

Diyabet ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Diyabet ve bu hastalığa bağlı komplikasyonlar sonucu ortaya çıkan,  organ kaybına götürebilen ruhsal, bedensel, sosyal ve ekonomik sorun oluşturan komplikasyonların bakım ve hemşire yaklaşımlarını konu alan mesleki geliştirme amaçlı eğitimdir. Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversit...

Daha fazla oku

Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Programı

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için fiziksel, ruhsal, duygusal, sosyal ve spritüel öğeleriyle bir arada ve dengede olmasını, ruh sağlığının korunmasını, bozulduğunda tedavisi ve ruh hastalıklarının yol açtığı yeti yitimlerinin önlenmesi ve rehabilitasyonunu konu almaktadır. Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: H...

Daha fazla oku

Yeni Doğan Hemşireliği Sertifika Programı

Eğitimin amacı, yeni doğanın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini değerlendirerek yenidoğanın bakımını sağlayan, yenidoğana bireyselleştirilmiş gelişimsel destekleyici ve aile merkezli bakım vermekten sorumlu hemşirelere görevlerinin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmaktır. Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100...

Daha fazla oku

Çocuk Acil Hemşireliği Sertifika Programı

Acil servislere getirilen çocukların gereksinimleri özel dikkat ve farklılık gerektirdiği için çocuk acil hemşirelerinin çocuğun büyüme ve gelişmesi, pediatrik triyaj, pediatrik tanılama ve girişimler, pediatrik travma vb. gibi konuların yanında ihmal ve istismar gibi adli olaylarda da sorumluluklarını kapsayan eğitimdir. Eğitimin ÖzellikleriE...

Daha fazla oku

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifika Programı

Kişinin kendini daha iyi tanıması, stresin yol açtığı sebep ve sonuçları öğrenebilmesi, stresi kontrol altına almanın faydalarını bilmesi, stresten uzak kalma yöntemlerini kullanmaya yönelik teknik ve uygulamalardan oluşan bir eğitimdir.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifika...

Daha fazla oku

Klinik Kodlayıcı Eğitim Programı

Bu eğitim programının amacı, hastanelerde klinik kodlama yapan personele bu görevlerini etkin ve standartlara uygun bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak yeterlilikleri kazandırmaktır.Eğitimin ÖzellikleriEğitime Başlama: HemenUzaktan Eğitim: %100 OnlineYüksek İhtisas Üniversitesi onaylı sertifikaIslak İmzalı Gerçek SertifikaWeb, Tablet ve C...

Daha fazla oku

1 - 20 of ( 37 ) kayıt