Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Eğitimi

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Eğitimi


Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir huşu olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işlemelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşulu ile karar mekanizması işletme personeli tarafından muhasebe temel ilkelerinin, finansal tablo analizlerinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli biriler arasında yaratılmaya çalışılan sinerjiye oldukça büyük katkı sağlayacaktır. Mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans, muhasebe vs bilgisine sahip olması iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak ve anlamak gerekmektedir.

Finansal Sertifika Programları: Eğitimiyle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi, yorumlanmasının yanı sıra işletme sermayesi ve temel finansal kaynaklarının hakkında genel bilgi sahibi olunması da amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili: Finans ve muhasebe eğitimi uzmanlık alanı olmayan işletmelerin faaliyet sonuçlarında yorumlamak işletme kararlarında etkin olmak isteyen iş sahipleri orta ve üst düzey yöneticiler

Hedefler: Finansal raporların teolojisini anlamak, finansal analizler ile ilgili bilgilerini artırmak, sektörleri ile ilgili ilişkilerini artırmak raporlardaki tehlike sinyallerini etki biçimde yorumlamak potansiyel sorunların ön habercilerini öğrenmek, kurumsal planlama ve bütçelemenin önemini aktarmak  

Süre: 14 saattir.


EĞİTİM ALMAK İÇİN...

Paylaş :