VZA (Veri Zarflama Analizleri)


Amaç:  İşletmelerde ve yeni yapılanmalarda karar birimlerinin göreli verimliliğini ölçmek ve VZA yöntemi çoklu girdi ve çoklu çıktılar içeren üretim ilişkilerinde girdi ve çıktıların ağırlıklarını belirleyerek performans karşılaştırması yapılmasına olanak tanımak

 

Eğitimin İçeriği

VZA Nedir?

Genel tanım

İçerik

VZA uygulamada amaçlar

Kısmı verim-Toplam verim

VZA toplam verimi ölçer mi?

Performans ölçüm yöntemleri

Parametrik yöntemin eksiklikleri,

VZA grafikleri,

Girdiye yönelik ve çıktıya yönelik verimlilik

Pareto verimlilik

3 farklı verimlilik boyutu,

Teknik verimlilik ve fiyat verimliliği,

CRS-Ölçeğe göre sabit gelir

Ölçeğe göre-Değişen/azalan/artan getiri

VZA nın zayıf yönleri,

V2 modelleri

 

Ders Süresi: Yukarıda içerikleri başlıklar halinde belirtilen ders 3 gün / 4x3=12 saat/gün olarak verilir.

 

Katılımcı Profili: Her kesimden girişimci ve işletmeci katılabilir özellikle üretim yapan veya yapmayı planlayan popülasyon için son derece önem arz eder.


EĞİTİM ALMAK İÇİN...

Paylaş :